Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a.

ODREDBE SOCIJALNE SKRBI

Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja

Odgovorno tijelo (od koga)

Centri za socijalnu skrb

Korisnici (kome)

Korisnici smještaja ili organiziranog stanovanja, ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju.

  1. Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona u mjesečnom iznosu od 20% iznosa osnovice iz članka 27. stavka 2. ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju.
  2. Ako korisnik sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja, iznos kojim sudjeluje u     plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja umanjuje se za iznos naknade za osobne potrebe.

Visina naknade (koliko)

Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona u mjesečnom iznosu od 20% iznosa osnovice iz članka 27. stavka 2. 

Trajanje

Mjesečno.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se s danom početka korištenja smještaja ili organiziranog stanovanja.

Kako pristupiti

Osoba mora podnijeti zahtjev Centru za socijalnu skrb prema svojoj adresi.

Obrasci i dokumentacija za prijavu

Potrebna dokumentacija  i informacije se može naći na stranici : http://www.czss-zagreb.hr/?q=o-nama   

Regulatorni standard

Članak 45. Zakona o socijalnoj skrbi , „Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17

Commonfare.net je za, sa i od ljudi.

Želite li se pridružiti? Trebat će vam samo email adresa koju nikada nećemo koristiti u druge svrhe.

0 Komentara

Nema komentara