Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

SOCIALE VOORZIENINGEN

Bijstandsuitkering zelfstandigen - gevestigde ondernemers

Bent u minstens anderhalf jaar zelfstandig ondernemer / zzp'er en hebt u tijdelijk financiële problemen? Lees hier over de mogelijkheden voor een bijstandsuitkering of bedrijfskapitaal via de Bbz-regeling.

De Bbz-regeling twee mogelijkheden:

- Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen.
- Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van de gemeente.

Voor de Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers gelden deze voorwaarden:

- U bent aangewezen op de inkomsten uit uw bedrijf.
- U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd.
- U moet in Amsterdam wonen en ingeschreven staan.
- Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
- U werkt per jaar 1.225 uur of meer voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week.
- U hebt alle diploma's en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een horecavergunning of een milieuvergunning.
- U moet al minstens anderhalf jaar in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep werken.
- Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen.
- U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee.

Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau.

U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. Na een jaar berekent de afdeling Ondersteuning ondernemers hoe hoog uw inkomsten uit het bedrijf zijn geweest. De afdeling gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijgt u een nabetaling.

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Reacties

There are no comments