Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.
De afgelopen maanden hebben wij intensief samengewerkt met de Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) aan het 'Manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam vanaf 2018’. Na het verspreiden van het Manifest onder duizenden en duizenden huishoudens in de stad, werd het afgelopen dinsdag, op de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede, gepresenteerd aan de leiders van de meerderheid van de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Rotterdamse gemeenteraad. Acht van de tien partijen hebben openlijk verklaard dat ze het Manifest steunen.

Na enkele inleidingen en onder het toeziend oog van bijna 100 gasten namen de politici allemaal hun positie om de tafel om te bespreken wat ze konden doen om de armoede in hun stad te overwinnen. Om de toon te zetten, herinnerde een van de eerste sprekers zijn collega's aan het feit dat zij, de politici aan tafel, eigenlijk al een meerderheid vertegenwoordigden in het stadhuis en dat het helemaal niet nodig is om te wachten tot 2018 om een ​​aantal nieuwe regels te implementeren die de meest dringende behoeften zou kunnen verlichten. Dit werd begroet met een groot applaus en bijna een zucht van opluchting vanuit het publiek.
 
Toen het ging over concrete maatregelen die ze zouden kunnen nemen, was er verrassend genoeg geen tekort aan oplossingen: 'Laten we een aantal kwijtscheldingen herstellen die zijn afgeschaft.' 'Laten we de mensen niet overladen met een veelheid aan gecompliceerde formulieren; één formulier zou genoeg moeten zijn. En laten we de mensen anders benaderen, niet met wantrouwen, maar met vriendelijkheid.’ 'In plaats van te zeggen dat het de schuld van de mensen zelf is wanneer ze schulden maken, laten we eens zeggen, 'nee, het is de schuld van de overheid, we zijn de grootste crediteur', en verder kijken vanaf daar...' 'We moeten stoppen met het straffen van mensen in de bijstand en het verlagen van hun uitkering.' 'Het stadhuis zou geen zaken moeten doen met bedrijven in de 'schuldenindustrie'. "We moeten ophouden met liegen tegen mensen.’
Over het algemeen is er een vruchtbare bodem voor experimenten met nieuwe welzijnsinstrumenten die Commonfare voorstelt onder politici in Rotterdam. De behoefte om een ​​bredere beweging te creëren van mensen die experimenteren met bottom-up welzijnsvoorzieningen en complementaire geldsystemen werd gedeeld en onderschreven door alle politieke partijen. Als het gaat om de rol van het stadhuis in dit proces, luidde het antwoord: 'laten we dit vooral faciliteren en niet in de weg staan.' Maar er werd ook opgemerkt dat de politiek een rol kan spelen in het garanderen dat deze experimenten en alternatieven inclusief zijn, aangezien er meestal alleen maar blanke en hoogopgeleide mensen bij betrokken zijn.
 
In maart volgend jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. ROSA! en wij zullen deze politici herinneren aan hun woorden op 17 oktober 2017...

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Reacties

There are no comments