Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

COMMONERS VOICES

Radnička prava nisu šala! 2


Jeste li znali da je prekovremeni rad strogo reguliran zakonom o radu Republike Hrvatske, i da se prkršaji u vezi s prekovremenim radom smatraju među najtežim prekršajima poslodavca, koje se kažnjavaju novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna za pravne osobe?


Jeste li znali da poslodavac može zatražiti prekovremeni rad samo u hitnim i neredovitim situacijama: u slučaju više sile ili izvanrednog povećanja opsega poslova te da poslodavac nikako ne smije svakodnevno koristiti prekovremeni rad kako bi u svojem poslovanju nadoknadio nedostatak radne snage?

Jeste li znali da za prekovremeni rad, radnik ima pravo na povećanu plaću i da ukupno trajanje rada ne smije biti duže od 50 sati tjedno?

Radnička prava nisu šala! Obrani svoja prava!

Upoznaj svoja prava ovdje: https://commonfare.net/en/stories/upoznaj-svoja-prava

Upoznaj se sa kaznama za poslodavce koji krše zakon o radu ovdje: https://commonfare.net/en/stories/kazne-za-prekrsaje-poslodavaca

Ako ste svjedočili nezakonitim praksama zapošljavanja ili kršenja zakona o radu, prijavite slučaj Inspektoratu rada ovdje: http://prijave.mrms.hr/

Prijave se mogu podnijeti telefonom, faksom, poštom, osobno, elektroničkom poštom ili online. Prijave se mogu podnijeti i anonimno.  


Kampanjapic2

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Reacties

There are no comments