Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

SOCIALE VOORZIENINGEN

Ziektewet

Gefinancierd door     

De Rijksoverheid, uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Voor wie

Zieke werknemers die een WW-uitkering ontvangen, zieke werknemers van wie het contract minder dan 4 weken voor ze ziek werden is beëindigd, zieke werknemers met een nulurencontract, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie het contract afloopt terwijl ze ziek zijn. Ook mensen met een contract, maar die een hoger risico hebben op ziekte zoals orgaandonoren en zwangere vrouwen vallen onder deze regeling.

Voor wie niet?

Zelfstandigen, ZZP'ers, directeuren of gootaandeelhouders, inwonende hulp, werknemers in het buitenland en werknemers die hun werk hebben onderbroken voor een bepaalde periode.

Hoeveel krijg je?

De ziektewet-uitkering is meestal 70% van het gemiddeld verdiende loon in het jaar voor de werknemer ziek werd. Orgaandonoren en zwangere vrouwen ontvangen 100%

Duur

De uitkering stopt als je beter wordt, na 1 jaar voor meer dan 65% wordt goedgekeurd, als je de WAO-leeftijd bereikt of als je de gevangenis in moet voor langer dan een maand. Als je meer dan 2 jaar ziek bent moet je een WIA uitkering aanvragen.

Aanvragen

Bel het UWV op 0900 – 92 94 of vraag je werkgever dat voor je te doen.

Rechtsbevoegdheid

De Rijksoverheid

Wettelijke basis

BWBR0001888

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Reacties

There are no comments