Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

COMMONERS VOICES

Radnička prava nisu šala!

Radnička prava nisu šala. Obrani svoja prava.

Jeste li znali da na intervjuu za posao, odnosno prilikom sklapanja ugovora o radu poslodavac ne smije tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj svezi s radnim odnosom.

To znači da su nedopuštena pitanja o:

bračnom statusu, broju djece, planovima za osnivanje obitelji, seksualnom ili rodnom identitetu, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, članstvu u političkoj stranci, tjelesnim ili duševnim poteškoćama, (Zakon o radu, članak 27. Stavak 1)

Na nedopuštena pitanja se ne mora odgovoriti. (Zakonu o radu, članak 27. Stavka 2.)

Ako poslodavac postavi nedopuštena pitanja, poslodavac čini prekršaj i može se mu izreći novčana kazna od 31.000,00 do 60.000,00 kuna za pravnu osobu ili od 4.000 do 6.000,00 kn za fizičku osobu. 

Upoznaj svoja prava ovdje: https://commonfare.net/en/stories/upoznaj-svoja-prava

Upoznaj se sa kaznama za poslodavce koji krše zakon o radu ovdje: https://commonfare.net/en/stories/kazne-za-prekrsaje-poslodavaca

Ako ste svjedočili nezakonitim praksama zapošljavanja ili kršenja zakona o radu, prijavite slučaj Inspektoratu rada ovdje: http://prijave.mrms.hr/

Prijave se mogu podnijeti telefonom, faksom, poštom, osobno, elektroničkom poštom ili online. Prijave se mogu podnijeti i anonimno.  

Kampanjapic1

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Comments

There are no comments