Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.

SOCIALE VOORZIENINGEN

Kinderbijslag

Gefinancierd door                              

De Rijksoverheid, uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Voor wie?                                  

In principe alle mensen die in Nederland wonen en/of werken en belasting betalen met kinderen tot 18 jaar.

Voor wie niet?

Er zijn heel veel uitzonderingen. Zo krijg je bijvoorbeeld geen kinderbijstand als je in het buitenland werkt zonder detacheringsverklaring of tijdelijk in Nederlands studeert zonder te werken en bijvoorbeeld weer wel als je tijdelijk in het buitenland woont voor een studie zonder er te werken. Kijk hier om alle uitzonderingen te lezen.

Hoeveel krijg je?

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van je kind(eren):

0-5 jaar: €198,38 per kwartaal

6-11 jaar: €240,89 per kwartaal

12-17 jaar: €283,40 per kwartaal

LET OP! Als jouw kind(eren) 16 of 17 zijn en een bijbaan hebben kan dat invloed hebben op de hoogte van de kinderbijslag die je ontvangt. Dit is het geval wanneer een kind in een kwartaal meer dan €1.265,- verdient. In de zomervakantie mag een kind €1.299,- extra verdienen.

Duur

De kinderbijslag stopt altijd als het kind 18 jaar wordt. Maar soms ook eerder. Bijvoorbeeld wanneer kinderen van 16 of 17 meer verdienen dan de bedragen die hierboven staan. Maar ook wanneer je naar het buitenland verhuist, het kind naar het buitenland verhuist, het kind overlijdt of een kind van 16 of 17 geen onderwijs volgt stopt de bijslag. Ook als jouw kind jonger is dan 18 jaar en (tijdelijk) uit huis gaat wonen en jij minder dan €416,- per kwartaal bijdraagt aan de verzorging van jouw kind stopt de bijslag.

Aanvragen  

Als je in Nederland woont en je kind hier geboren is, ontvang je automatisch een brief van de Sociale Verzekeringsbank waarin staat hoe je de bijslag kan aanvragen op hun website. Je hebt wel een DigID nodig. Krijg je meer kinderen, dan gaat het allemaal automatisch. Als je pas kort in Nederland woont, je kind in het buitenland is geboren, je in het buitenland woont en in andere situaties neem zo hier contact met de Verzekeringsbank op.

Rechtsbevoegdheid                                    

De rijksoverheid

Wettelijke basis         

BWBR0002368

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Reacties

There are no comments