Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

WELFARE PROVISIONS

Kindgebonden budget

Gefinancierd door   

De Rijksoverheid, uitgevoerd door de Belastingdienst

Voor wie?

Ouders van kinderen onder de 18 jaar waarvoor zij kinderbijslag ontvangen en van wie het inkomen of / en het eigen vermogen niet te hoog is. De ouders moeten wel de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben.

Wie niet?

Er zijn geen bijzondere beperkingen; alles hangt af van jouw situatie.

Hoeveel krijg je?

Hoeveel je krijgt hangt af van jouw inkomen, vermogen en het aantal kinderen dat je verzorgt en hun leeftijd. Hier kan je een proefberekening maken.

Duur

Het kindegebonden budget stopt als je teveel geld verdient of teveel eigen vermogen krijgt en wanneer het kind 18 jaar wordt.

Aanvragen

De Sociale Verzekeringsbank geeft jouw gegevens door aan de Belastingdienst en die bepaalt of jij het kindgebonden budget krijgt of niet. Je hoeft in principe niets te doen. Als je geen kindgebonden budget krijgt maar denkt dat je er wel recht op hebt, dan kan je het hier aanvragen. Hier heb je een DigID voor nodig.

Rechtsbevoegdheid

De Rijksoverheid

Wettelijke basis

BWBR0022751

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Comments

There are no comments