Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Odgovorno tijelo (od koga)

Centri sa socijalnu skrb, prema adresi

Korisnici (kome)

Korisnici prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja  koji pokađuju redovne sveučilišne ili stručne studije.

Pravo na naknadu za redovno studiranje priznaje se korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju. Korisnik je dužan dostavljati dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje, te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.

Visina naknade (koliko)

Četverostrukog iznosa osnovice od 500,00 kuna godišnje.

Trajanje

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za redovno studiranje korisnik može podnijeti do isteka roka od šest mjeseci od prestanka prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja.

Kako pristupiti

Potrebna dokumentacija  iinformacije se može naći na stranici : http://www.czss-zagreb.hr/?q=o-nama 

Regulatorni standard

Članak 51. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Comments

There are no comments