Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

WELFARE PROVISIONS

Naknada za troškove stanovanja

Odgovorno tijelo (od koga)

Centri za socijalnu skrb

Korisnici (kome)

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

Visina naknade (koliko)

Pravona na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave do iznosa polovice zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.

Iznimno se ova naknada može odobriti i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti izravno u novcu korisniku ili plaćanjem računa pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Trajanje

Jednokratna

Kako pristupiti

Osoba mora podnijeti zahtjev Centru za socijalnu skrb prema svojoj adresi.

Obrasci i dokumentacija za prijavu

Potrebna dokumentacija  iinformacije se može naći na stranici : http://www.czss-zagreb.hr/?q=o-nama 

Regulatorni standard

Članak 41. Zakona o socijalnoj skrbi , „Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Comments

There are no comments