Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

WELFARE PROVISIONS

Potpore za usavršavanjeOdgovorno tijelo (od koga)

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

Korisnici (kome)

Novozaposlene osobe koje se zapošljavaju na minimalno 12 mjeseci

Zaposlene osobe koje su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme

Zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda

Visina naknade (koliko)

Intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova. Može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, odnosno za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću;
Maksimalni intenzitet potpore za usavršavanje iznosi do 70% prihvatljivih troškova te iznosi:

50% za sva usavršavanja

60% za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju

60% za srednja poduzeća

70% za mala poduzeća

Maksimalan iznos potpore za usavršavanja po pojedinom polazniku iznosi 15.000,00 kn.

Prihvatljivi troškovi unutar ove mjere su sljedeći:

Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju

Troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s programom usavršavanja, a uključuju putne troškove, troškove materijala i opreme ako se upotrebljava isključivo za program usavršavanja

Troškovi savjetodavnih usluga vanjskih konzultanata u vezi korištenja tehnologije koja se uvodi

Dodatni troškovi osoblja i opći neizravni troškovi koji uključuju administrativne troškove, najam i režije za sate koje zaposlenici provedu u usavršavanju

Trajanje

Do 6 mjeseci

Kako pristupiti

Poslodavac mora prijaviti zaposlenu osobu nadležnom područnom/regionalnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i podnijeti zahtjev za potpore za usavršavanje  (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067 )

Regulatorni standard

Uredbi Komisije (EK) br. 651/2014

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Comments

There are no comments