Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

WELFARE PROVISIONS

Osposobljavanje na radnom mjestu

Odgovorno tijelo (od koga)

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

Korisnici (kome)

Za stjecanje potvrde poslodavca: nezaposlene osobe s najviše završenom srednjom školom koje nemaju radno iskustvo u poslu za koji će se osposobljavati

Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti: nezaposlene osobe bez kvalifikacija ili sa završenom osnovnom školom koje nemaju radno iskustvo u poslu za koji će se osposobljavati

Visina naknade (koliko)

Za stjecanje potvrde poslodavca:
Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva koji iznose do 700 kn mjesečno po osobi koju mentorira.
Polazniku osposobljavanja se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 2.620,80 kn.

Za stjecanje javne isprave o osposobljenosti:
Poslodavcu se isplaćuju troškovi mentorstva koji iznose do 700 kn mjesečno po osobi koju mentorira, trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi u iznosu do 800kn, trošak polaganja ispita o osposobljenosti u iznosu do 1.200 kn te trošak liječničkog pregleda.
Polazniku osposobljavanja se isplaćuju troškovi prijevoza te novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, koja iznosi 2.620,80 kn.

Trajanje

Do 6 mjeseci

Kako pristupiti

Osoba mora se prijaviti nadležnom područnom/regionalnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10067 ) i tokom nezaposlenosti podnjeti zahtjev za osposobljavanje na random mjestu

Obrasci i dokumentacija za prijavu

Potrebna dokumentacija  i obrasci:

-Zahtjev

-Program osposobljavanja na radnom mjestu

-Troškovnik osposobljavanja

-Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa na dan podnošenja zahtjeva, ne starija od 30 dana, ovjerena na Poreznoj upravi ili Rješenje o odgodi naplate duga po osnovi poreza i doprinosa prema posebnim propisima, ukoliko poslodavac ima nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa prema potrebnom propisu

-Izjava poslodavca o broju zaposlenih, o obavljenim inspekcijskim i drugim nadzorima unatrag 12 mjeseci te eventualno izrečenim kaznenim mjerama i o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci

-Obrazloženje/odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci

Regulatorni standard

Članak 55. Zakona o o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17)

Commonfare.net is for, with, and by people.

Do you want to join? You will need only an email address, and we will never use it for other purposes.

0 Comments

There are no comments